Размислете за користење потсетник за лекови

Размислете за користење потсетник за лекови

Постојоат неколку производи што можат да се употребат за да му/и помогнат на вашиот близок за да се потсети да ги земе лековите. Тие особено помагаат ако преку ден нема кој да дојде да го провери вашиот близок.

 • Кутии за апчиња со електронски потсетник за земање лекови (Electronic Medicine Reminder Pill Boxes) со аларм што може да се програмира да засвири кога е време да се земе секој од лековите.

  Electronic pill boxes
  Electronic pill boxes
 • ‘Кадекс рачен часовник со потсетник (‘Cadex Medicine Reminder Watch’) што го покажува датумот и времето со големи бројки. Овој рачен часовник има аларм што ќе засвири и ќе го покаже името на лекот што треба да се земе.

  Cadex Medicine Reminder Watch
  Cadex Medicine Reminder Watch
 • ‘Синиот телефон‘ (The ‘Blue Phone’) е таков телефон што може да се програмира да го потсетува вашиот близок да ги зема лековите.
 • Автоматската кружна направа за лекови (‘Careousel Automated Medicine Dispenser’) има светло што трепка или аларм што свири кога е време да се земе лекот. Лековите се вадат со тоа што се врти внатрешното тркало на кружниот контејнер (како вртелешка) до местото каде што е отворот, тој се преврќа за лековите да паднат или во раката или врз чинија.

7day-Pill-Reminder

Разговарајте со вашиот близок за да дознаете кој тип на потсетување за лекови би сакале да го користат. Ако сакате повеќе информации обратете се во локалната аптека или во Центарот за самостојно живеење (Independent Living Centre (ILC) во вашата држава (погледнете под точка 5).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s