Разговарајте со локалниот аптекар на вашиот близок

Разговарајте со локалниот аптекар на вашиот близок.

Аптекарите се корисен извор на информации кога станува збор за лекови. Важно е секогаш да одите во истата аптека за да можете вие и вашиот близок добро да се запознате со аптекарот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s