Разговарајте со докторот на вашиот близок

Разговарајте со докторот на вашиот близок

Можете да го прашате докторот на вашиот близок (општиот доктор или специјалистот) се што сакате да дознаете во врска со лековите.

  • Одете заедно со вашиот близок на доктор и кажете му на докторот дека вие сте тие што помагате со водењето сметка за лековите.
  • На секоја посета на доктор понесета ја со вас листата на лекови на вашиот близок и побарајте докторот да ве информира за секоја промена на лековите.
  • Ако лековите на вашиот близок се промениле, замолете промените да се напишат. Објаснете им ги промените на вашиот близок кога ќе се вратите дома.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s