Побарајте листа на лековите

Побарајте листа на лековите

Листа на сите лекови што вашиот близок ги прима можете да добиете од нивниот редовен аптекар. Оваа лист содржи информации како:

  • Генеричко име и името на марката на секој лек
  • За што се користи секој од лековите
  • Јачината на секој лек
  • Колку од лекот треба да се зема секој ден
  • Ако има специјални упатства, на пример некои лекови треба да се земат пред или после јадење
  • Кои се можните придружни ефекти од лековите на кои што треба да се внимава
  • Како да се постапи ако се пропушти една доза од лекот
  • Кога треба вашиот близок да отиде пак на доктор на контрола пред да продолжи со земањето на лекот

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s