Побарајте копија од листата на Информации за потрошувачите и нивните лекови

Побарајте копија од листата на Информации за потрошувачите и нивните лекови

Аптеките честопати издаваат листови со Информации за потрошувачите и нивните лекови заедно со лековите. Информациите ги има само на англиски.

Consumer Medicine Information Sheet
Consumer Medicine Information Sheet (Reproduced with permission from permission from NPS MedicineWise)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s