Кутии за лекови во кои треба да се стават таблетите

Кутии за лекови во кои треба да се стават таблетите

Вие или вашиот близок можете да ги ставите лековите во специјални кутии што се купуваат од аптека. Овие кутии, што понекогаш се викаат кутии за апчиња или dosette boxes (на англиски), ќе му/и олеснат на вашиот близок да знае кои лекови да ги земе и кога. Можеби ќе треба да помогнете заедно со вашиот близок да ги ставите таблетите во кутивчињата секоја недела.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s