Користете прведувачки услуги кога е потребно

Користете прведувачки услуги кога е потребно

Можете и вие и вашиот близок да ја користите телефонската преведувачка служба за да ви помогне да ги разберте информациите за лековите.

  • Владата на Австралија има обезбедено бесплатна преведувачка служба кога луѓето што не зборуваат англиски одат во посета на докторот или аптекарот.
  • Докторите и аптекарите треба да се регистрираат за да можат да ја користат оваа служба.
  • Ако докторот или аптекарот на вашиот близок не се регистрирани за телефонската преведувачка служба, можете да ги замолите да се регистрираат.

За повеќе информации за службата:

Телефон 131450

или одете на интернет страницата:

www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/free-services.htm#b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s