Како да бидете сигурни дека вашиот близок на време ќе ги земе лековите

Како да бидете сигурни дека вашиот близок на време ќе ги земе лековите

Постојат неколку начини на кои што можете да му/и помогнете на вашиот близок да запамти да ги земе соодветните лекови во точно време. Идеите наведени овде може да му/и помогнат на вашиот близок да се потсети кои таблето да ги земе и кога.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s