Други корисни страни на пластичните пакувања (blister packs)

Други корисни страни на пластичните пакувања (blister packs)

  • Можеби на вашиот близок ќе му/и биде полесно да ги извади таблетите од пластичното пакување отколку да ги отвора капачињата од шишињата во кои се продаваат таблетите.
  • Лесно е да се види дали се испиле лековите.
  • Најновата листа на лекови е напишана на пластичното пакување
  • Понекогаш аптекарот ќе може да преведе некои од зборовите на пакувањето ако вашиот близок не знае да чита на англиски.
  • Вашиот аптекар може да ве потсети вас или вашиот близок кога треба да земете нова рецепта за лековите во пакувањето.
  • Ако вашиот близок треба да ги земе лековите додека е во центарот за едно-дневна рекреација за луѓе во години, ќе треба да ги испратите лековите во пластичното пакување (blister pack) или во оригиналното пакување од аптека.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s