Содржина

1. Како да најдете информации за лековите на вашиот близок

Разговарајте со докторот на вашиот близок
Разговарајте со аптекарот на вашиот близок
Побарајте да се проверат лековите
Побарајте листа на лековите
Побарајте копија од листата на Информации за потрошувачите и нивните лекови (Consumer Medicine Information sheet)
Каде да најдете информации за лековите на интернет
Научете повеќе за генеричките лекови
Користете прведувачки услуги кога е потребно

2. Како да бидете сигурни дека вашиот близок на време ќе ги земе лековите

Кутии за лекови во кои треба да се стават таблетите
Зборувајте со аптекарот за пластично пакување (blister packs)
Размислете за користење на потсетник за лекови

3. Корисни совети за да му/и помогнат на вашиот близок да ги зема лековите исправно и редовно

4. Како да водите грижа за себе

5. Други места каде што можете да се обратите за помош

Листа на организации што можете да ги контактирате за информации и помош
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница