Разговарајте со локалниот аптекар на вашиот близок

Разговарајте со локалниот аптекар на вашиот близок.

Аптекарите се корисен извор на информации кога станува збор за лекови. Важно е секогаш да одите во истата аптека за да можете вие и вашиот близок добро да се запознате со аптекарот.
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница