Разговарајте со докторот на вашиот близок

Разговарајте со докторот на вашиот близок

Можете да го прашате докторот на вашиот близок (општиот доктор или специјалистот) се што сакате да дознаете во врска со лековите.
  • Одете заедно со вашиот близок на доктор и кажете му на докторот дека вие сте тие што помагате со водењето сметка за лековите.
  • На секоја посета на доктор понесета ја со вас листата на лекови на вашиот близок и побарајте докторот да ве информира за секоја промена на лековите.
  • Ако лековите на вашиот близок се промениле, замолете промените да се напишат. Објаснете им ги промените на вашиот близок кога ќе се вратите дома.
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница