Побарајте да се проверат лековите

Побарајте да се проверат лековите

Најлесен начин како да дојдете до сите информации што ви се потребни за лековите на вашиот близок е да закажете со аптекарот да ги провери лековите. На денот на средбата понесете ги сите лекови што вашиот близок ги прима, вклучувајќи ги и оние лекови што ги купиле од супермаркет или продавниците за здрава храна.
Аптекарот ќе ви објасни вам и на вашиот близок за што се користи секој од лековите и кога треба да се зема. Аптекарот исто така ќе може да одговори и на другите прашања, ако ги имате во врска со лековите на вашиот близок.
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница