На што треба да се внимава

На што треба да се внимава

Пластичните пакувања помагаат, но вашиот близок сепак може да се збуни кога ќе ги зема лековите. Проверувајте го пакувањето секоја недела за да се уверите дека вашиот близок ги зема соодветните лекови во точно време.
На некои луѓе можеби ќе им е тешко да ја притиснат фолијата за да ги извадат лековите од пластичното пакување. Во тој случај, зборувајте со персоналот во локалната аптека или најблискиот Центар за самостојно живеење (Independent Living Centre (ILC) каде што можете да најдете повеќе информации за направи што ќе им помогнат, како што е така наречениот Pil-Bob (Проверете ја точка 5 за повеќе податоци за најблискиот Центар за самостојно живеење)
Pill boo
Pill bob
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница