Научете повеќе за генеричките лекови

Научете повеќе за генеричките лекови

Кога ќе отидете со рецепт да ги земете лековите, аптекарот можеби ќе ве праша дали вашиот близок би го сакал истиот лек но со пониска цена. Ваквите лекови се викаат генерички лекови затоа што активната состојка е иста како и во лековите со марка што обично ја примаат иако бојата на таблетата, обликот, големината и пакувањето можеби се различни.
Ако вашиот близок земе генерички лек, тој ќе дејствува на истиот начин, ќе ги има истите корисни карактеристики и истите можни придружни ефекти како и нивните вообичаени марки на лекови. Ако мислите дека на вашиот близок им дале генерички лек наместо вообичаената марка на лекот, проверете го пакувањето на лекот и видете дали се напишани две имиња. Едно од овие имиња е марката што најчесто е напишана со големи букви. Другото име, најчесто напишано под името на марката, е активната состојка што прави лекот да дејствува. Уверете се дали името на активната состојка на генеричкиот лек е истата како и на вообичаената марка на лекот на вашиот близок. На пакувањата ќе биде различна само марката на лекот.
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница