Корсни бесплатни книги за лица од семејството што се грижат за некој близок

Корсни бесплатни книги за лица од семејството што се грижат за некој близок:

Деменција: искуствотото на водење грижа за друг. Се наоѓа на: Dementia – The Caring Experience
Живеење дома со деменција. Се наоѓа на: At Home With Dementia
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница