Користете прведувачки услуги кога е потребно

Користете прведувачки услуги кога е потребно

Можете и вие и вашиот близок да ја користите телефонската преведувачка служба за да ви помогне да ги разберте информациите за лековите.
  • Владата на Австралија има обезбедено бесплатна преведувачка служба кога луѓето што не зборуваат англиски одат во посета на докторот или аптекарот.
  • Докторите и аптекарите треба да се регистрираат за да можат да ја користат оваа служба.
  • Ако докторот или аптекарот на вашиот близок не се регистрирани за телефонската преведувачка служба, можете да ги замолите да се регистрираат.
За повеќе информации за службата:
Телефон 131450
или одете на интернет страницата:
www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/free-services.htm#b
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница