Каде да најдете информации за лековите на интернет

Каде да најдете информации за лековите на интернет

Некои луѓе одат на интернет за да најдат информации за лековите што ги прима нивниот близок. Информациите на интернет не се секогаш од извор на кој што може да му се верува.
Проверете дали информациите што ги читате на страниците на интернет се најнови и дали ги води проверена група на која што може да им се верува како на пример страница на австралиската влада или позната група за поддршка. Сите тврдења за некој лек или за метод на лечење треба да биде поткрепен со научни студии.
Две интернет страници што можете да ги посетите и на кои што може да им се верува се:

Здружение на Австралија з-а Алзхајмерова болест

  • Оваа интернет страница содржи информативни страници за лековите што најчесто се даваат за деменција.
  • Сите информативни страници на интернет странта на Здружението на Австралија за Алзхајмерова болест (Alzheimer’s Australia) може да се побараат и на други јазици.

fightdementia

Национална служба за препишани лекови на рецепт

  • Оваа интернет страница има ифнормации за сите лекови и содржи совети за како да се зема соодветниот лек во точно време.
  • Некои информации за лековите може да се најдат и на други јазици.

nps

Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница