Зборувајте со аптекарот за пластично пакување (blister packs) како на пример Вебстер пакување (Webster-paks)

Зборувајте со аптекарот за пластично пакување (blister packs) како на пример Вебстер пакување (Webster-paks)

Лековите може да ги спакува и локалниот аптекар во така наречени пластични пакувања (blister packs) како на пример Вебстер пакувања (Webster-paks). Во овие пакувања обично може да се стават лекови за една недела. Секој ден од неделата е означен на пакувањето и за секој ден има простор од четири места за лекови. Ова е безбеден начин да се организираат лековите и е особено корисно ако вашиот близок треба да зема разни лекови во различно време.
Blister Boxes
Blister Boxes
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница