За повеќе информации за преведувачката служба

За повеќе информации за преведувачката служба:

Телефонска преведувачка служба (Translating and Interpreting Service (TIS) National) Телефон 131 450 Интернет страна: Free interpreting services
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница