За инфромации за производи и опрема што ќе ви помогне да им ги давате лековите на вашиот близок

За инфромации за производи и опрема што ќе ви помогне да им ги давате лековите на вашиот близок:

Центри за самостојно живеење Телефон 1300 885 886
Интернет страна: ILC Australia
Технологии за помош за луѓе што имаат деменција
Dementia Technologies

Потсетници за лекови

Потестник наречен ‘Таб тајмер‘ (TabTimer)
Телефон 1300 822 846
www.tabtimer.com.au
Безбеност и подвижност Птд Лтд (Safety and Mobility Pty Ltd)
Телефон (02) 99839520
http://www.safetyandmobility.com.au/
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница