Други места каде што можете да се обратите за помош

Други места каде што можете да се обратите за помош

Подолу се наведени организации што може да ви користат и каде што можете да се обратите за помош и информации.

За информации за деменција и Алзхајмерова болест јавете се кај:

Здружение на Австралија за Алзхајмерова болест (Alzheimer’s Australia)
Интернет страна: Fight Dementia
Телефон: 1800 100 500
Некои материјали се преведени.
Советодавната служба за однесувањето на лицата со деменција (Dementia Behaviour Management Advisory Service)
Интернет страна: DBMAS
Телефон: 1800 699 799    Достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата
Мултикултурните здравствени служби во вашата држава.
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница