Други корисни страни на пластичните пакувања (blister packs)

Други корисни страни на пластичните пакувања (blister packs)

  • Можеби на вашиот близок ќе му/и биде полесно да ги извади таблетите од пластичното пакување отколку да ги отвора капачињата од шишињата во кои се продаваат таблетите.
  • Лесно е да се види дали се испиле лековите.
  • Најновата листа на лекови е напишана на пластичното пакување
  • Понекогаш аптекарот ќе може да преведе некои од зборовите на пакувањето ако вашиот близок не знае да чита на англиски.
  • Вашиот аптекар може да ве потсети вас или вашиот близок кога треба да земете нова рецепта за лековите во пакувањето.
  • Ако вашиот близок треба да ги земе лековите додека е во центарот за едно-дневна рекреација за луѓе во години, ќе треба да ги испратите лековите во пластичното пакување (blister pack) или во оригиналното пакување од аптека.
Кликни за да се вратиш назад Кликнете за следната страница