За инфромации за производи и опрема што ќе ви помогне да им ги давате лековите на вашиот близок

За инфромации за производи и опрема што ќе ви помогне да им ги давате лековите на вашиот близок:

Центри за самостојно живеење Телефон 1300 885 886
Интернет страна: ILC Australia

Технологии за помош за луѓе што имаат деменција
Dementia Technologies

Потсетници за лекови

Потестник наречен ‘Таб тајмер‘ (TabTimer)
Телефон 1300 822 846
www.tabtimer.com.au

Безбеност и подвижност Птд Лтд (Safety and Mobility Pty Ltd)
Телефон (02) 99839520
http://www.safetyandmobility.com.au/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s